Lær 1925 modellen at kende

Denne spilleliste viser alle faserne og de værktøjer, som der findes til modellen. Hvis I foretrækker andre værktøjer til de forskellige faser, så I kan jo bare bruge dem.

I indskolingen brugte vi andre ord, som de helt små bedre forstod.

Videnindsamling = Finde ud af fasen
Videnspejling = Sammenligning
Observation = Få øje på fasen
Idéskabelse = Finde på fasen
Relevans = Testfasen