Gør rent uden vand

Det er dyrt og tidskrævende at desinficere produktionsanlæg, der producerer fødevarer. En ny dansk opfindelse kan gøre det både lettere, hurtigere og billigere. Firmaet Jimco bruger UV-C og ozonteknologi til at desinficere anlægget. Ifølge Statens Serum Institut kan teknikken nedbryde listeria- og salmonellabakterier på under en time. Og kræver hverken vand, energi eller klor.

http://www.jimco.dk/

Kilde: http://www.food-supply.dk/article/view/90119/ny_teknologi_sikrer_effektiv_og_miljorigtig_desinfektion